Regulamin

Przed skorzystaniem z Usługi w Cosmetica Podo Magdalena Urbańska należy zapoznać się z treścią Regulaminu.

Skorzystanie z Usługi jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

1. Na wizyty można umawiać poprzez telefoniczna rejestrację- dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 -19:00, oraz sobotę od 9:00 – 14:00
W tym celu pobierany jest zadatek w kwocie 50.00 zł płatny na konto zaraz po rejestracji wizyty lub do 24h po rezerwacji terminu .

Brak wpłaty oznacza rezygnację z terminu .

Dane do wpłaty:
Cosmetica Podo Magdalena Urbańska
05124012391111001102321095

Lub blik na tel 698 695 740

W przypadku rezerwacji terminu na zabiegi kosmetologii estetycznej wpłata zadatku w kwocie 100.00 zł

2. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywana jest Usługa mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane Klientem . Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przed rozpoczęciem Usługi .

3. Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Klient otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem i potwierdzeniem Wizyty do wieczora .

Nie potwierdzenie wizyty na czas jest jednoznaczne z rezygnacją – wpłata zadatku przepada .

W przypadku niepojawienia się na wizycie bez wcześniejszej informacji, bądź odwołanie jej później niż 48h przed wizytą skutkować będzie  utraceniem zadatku. Na kolejną wizytę należy wpłacić 50% ceny regularnej zabiegu.  W innym przypadku wizyta nie zostanie zaplanowana .

4. Klient ma prawo odwołać lub przełożyć Wizytę najpóźniej na 72 godziny przez zaplanowaną wizytą .

5. Podczas Rejestracji poprosimy podanie następujących danych:
a)imię i nazwisko;
b)numer telefonu do kontaktu;

7.W określonych przypadkach Klient może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy zdjęcia .

Płatność
– gotówka
– voucher upominkowy

-blik przelew na telefon

 

Klienci mają możliwość zakupu Voucherów Podarunkowych.
• Vouchery podarunkowe upoważniają do skorzystania z usług w Cosmetica Podo zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Vouchera. Można nimi płacić za wszystkie usługi wg oferty dostępnej na stronie internetowej.
• Vouchery są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać zakupiony voucher. Po upływie 3 miesięcy od daty zakupu Voucher traci ważność, a zawarta na nim wartość zostaje utracona.
• Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
• Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Voucher Podarunkowy.

Regulamin ważny od 12.10. 2020 roku