Regulamin

  1. Przed skorzystaniem z Usługi w Cosmetica Podo Magdalena Urbańska należy zapoznać się z treścią Regulaminu.

Skorzystanie z Usługi jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

1. Na wizyty można umawiać poprzez telefoniczna rejestrację- dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 -19:00, oraz sobotę od 9:00 – 14:00
W tym celu pobierany jest zadatek w kwocie 50.00 zł płatny na konto zaraz po rejestracji wizyty lub do 24h po rezerwacji terminu .

Brak wpłaty oznacza rezygnację z terminu .

Dane do wpłaty:
Cosmetica Podo Magdalena Urbańska
05124012391111001102321095

Lub blik na tel 698 695 740

W przypadku rezerwacji terminu na zabiegi kosmetologii estetycznej wpłata zadatku w kwocie 100.00 zł

2. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywana jest Usługa mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane Klientem . Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przed rozpoczęciem Usługi .

3. Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Klient otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem i potwierdzeniem Wizyty do wieczora .

Nie potwierdzenie wizyty na czas jest jednoznaczne z rezygnacją – wpłata zadatku przepada .

W przypadku niepojawienia się na wizycie bez wcześniejszej informacji, lub spóźnienie się na wizytę bez informacji, bądź odwołanie jej później niż 48h przed wizytą skutkować będzie  utraceniem zadatku. Na kolejną wizytę należy wpłacić 50% ceny regularnej zabiegu.  W innym przypadku wizyta nie zostanie zaplanowana . Nie zapisanie Się na kolejną wizytę w odpowiednim czasie tzn do 2 tyg  zadatek również przepada .

 

4. Klient ma prawo odwołać lub przełożyć Wizytę najpóźniej na 72 godziny przez zaplanowaną wizytą . Reklamacja po zabiegu przyjmowana jest do 5 dni poprzez meila.

5. Podczas Rejestracji poprosimy podanie następujących danych:
a)imię i nazwisko;
b)numer telefonu do kontaktu;

7.W określonych przypadkach Klient może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy zdjęcia .

Płatność
– gotówka
– voucher upominkowy

-blik przelew na telefon

 

Klienci mają możliwość zakupu Voucherów Podarunkowych.
• Vouchery podarunkowe upoważniają do skorzystania z usług w Cosmetica Podo zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Vouchera. Można nimi płacić za wszystkie usługi wg oferty dostępnej na stronie internetowej.
• Vouchery są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać zakupiony voucher. Po upływie 3 miesięcy od daty zakupu Voucher traci ważność, a zawarta na nim wartość zostaje utracona.
• Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
• Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Voucher Podarunkowy.

 

 

REGULAMIN DLA KURSANTKI :

1.Obowiązuje wpłata zadatku na szkolenie do 48 h po rezerwacji terminu kursu .

W kwocie 500 /1000 pln na numer konta .

Reszta należnosci płatność w dniu szkolenia przed rozpoczęciem kursu.

2. Przenieść termin można najpóźniej 1.5 tyg przed szkoleniem , w innym wypadku wpłata zadatku przepada .

3.Kursant ma zapewnione modelki oraz całe wyposażenie w gabinecie potrzebne do pracy .

4.Kursant ma zapewnioną opiekę poszkoleniową .

5. Przewidywana przerwa kawowa i słodki  poczęstunek na szkoleniu .

6. Certyfikat jest wydawany na zakończenie szkolenia .

7. Kursant przynosi ze soba :

Fartuszek / uniform/ czepek /obuwie zmienne /gumkę do włosów

8.Na szkoleniu kursant  powinien zdjać biżuterię / oraz mieć odpowiednio krótkie paznokcie

 

Regulamin ważny od 12.10. 2020 roku